Polityka prywatności

Polityka prywatności


Ochrona danych osobowych
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy GONZO TOYS, prowadzony pod adresem www.gonzotoys-sklep.pl (dalej zwaną Witryną) przez Anna Wittig – coach, trener ul. Orzeszkowej 3a/20 62-400 Słupca (dalej zwanego Sklepem Internetowym). Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
NIP: 667-162-91-94
REGON: 300575487
Działalność gospodarcza zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
– sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika przez około 30 minut po opuszczeniu przez niego strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej
– stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas, który został określony w parametrach pliku (lub do czasu ręcznego usunięcia pliku z twardego dysku przez użytkownika)

Jak zrezygnować z akceptowania „cookies”?
Za przechowywanie oraz wysyłanie plików „cookies” odpowiedzialna jest przeglądarka internetowa, z której korzysta użytkownik (domyślnie przeglądarka akceptuje ciasteczka). Możliwe jest ręczne zmodyfikowanie ustawień przeglądarki w zakresie działań powiązanych z plikami „cookies”. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Wyłączenie obsługi ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach:
Firefox:
– należy kliknąć zakładkę „Narzędzia” w menu przeglądarki i wybrać „Opcje”
– wybrać zakładkę „Prywatność”
– z rozwijanego menu wybrać opcję: nie będzie pamiętał historii
Google Chrome:
– należy wybrać ikonę ustawień przeglądarki znajdującej się w prawym górnym rogu przeglądarki
– następnie należy wybrać „Ustawienia” i „Pokaż ustawienia zaawansowane”
– w zakładce „Prywatność” należy wybrać „Ustawienia treści” i przejść do zakładki „Pliki cookie”
– wybrać opcję „Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm” lub skonfigurować własne ustawienia
Internet Explorer 9:
– należy kliknąć zakładkę „Narzędzia” w menu przeglądarki i wybrać „Opcje internetowe”
– wybrać kartę „Prywatność”
– przesunąć suwak w obszarze „Ustawienia” do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie ciasteczka
– zatwierdzić zmiany klikając „ok”.
Jednocześnie przypominamy, że całkowite wyłączenie plików cookies może powodować niedogodności podczas przeglądania stron internetowych, w tym uniemożliwiać korzystanie w pełni z niektórych funkcji odwiedzanych serwisów.
Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
1) nazwisko i imię,
2) adres zamieszkania lub pobytu,
3) adres poczty elektronicznej (e-mail),
4) numer telefonu,
5) Numer Identyfikacji Podatkowej
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Ponadto, sklep internetowy może zbierać od użytkowników następujące informacje w celu [wysłania newslettera]:
6) adres poczty elektronicznej (e-mail),
Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu kontakt@gonzotoys-sklep.pl, numeru telefonu 514 015 702.

Marketing Sklepu Internetowego
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów gonzotoys-sklep.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta, użycia bieżącej wiadomości newsletter i kliknięciu w „Kliknij tutaj, jeśli chcesz zrezygnować z newslettera” lub z adresu kontakt@gonzotoys-sklep.pl, numeru telefonu 514 015 702.

Udostępnienie informacji
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, operatorów systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie oraz zmiany hasła do konta. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.
W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@gonzotoys-sklep.pl Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kontakt@gonzotoys-sklep.pl
Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
Administrator danych osobowych
Uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest  Anna Wittig – coach, trener ul. Orzeszkowej 3a/20 62-400 Słupca.
Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania tekstu umowy.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki na stronie głównej serwisu gonzotoys-sklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Umowa sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji zmówienia. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu. Treść umowy stanowi treść potwierdzenia zamówienia oraz regulamin.
Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: kontakt@gonzotoys-sklep.pl
11. Reklamacje

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną:

Anna Wittig – coach, trener  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Anna Wittig – coach, trener o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Anna Wittig – coach, trener ul. Orzeszkowej 3a/20 62-400 Słupca lub na adres e-mail kontakt@gonzotoys-sklep.pl W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.  Anna Wittig – coach, trener zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Reklamacje związane z zamówieniami:

Anna Wittig – coach, trener jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@gonzotoys-sklep.pl. Anna Wittig zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Anna Wittig – coach, trener nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru, jeżeli gwarancji takiej udzielił.

Anna Wittig – coach, trener zobowiązana jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi (art. 556-576 kc) w okresie 2 lat  od wydania towaru Kupującemu. Roszczenia z rękojmi przedawniają się z upływem jednego roku od dnia stwierdzenia wady, przy czym termin przedawnienia nie może się zakończyć przed upływem dwuletniego terminu,  o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Klient może zgłaszać pisemnie zgłoszenie reklamacji na adres  Anna Wittig – coach, trener ul. Orzeszkowej 3a/20 62-400 Słupca lub na adres e-mail kontakt@gonzotoys-sklep.pl, podając numer zamówienia wraz z opisem reklamacji. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Anna Wittig – coach, trener zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Cukiernia Preus
Anna Wittig
ul. Plac Szkolny 15
62-400 Słupca

Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru oraz koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna).

Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji. Reklamacja oparta na gwarancji będzie przekazywana podmiotowi, który takiej gwarancji udzielił.
Informujemy, że układ kolorów zabawek może różnić się od przedstawionych na zdjęciach.

Uwaga! Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem – przesyłki takie będą zwrócone do nadawcy!

12. Zwrot należności Klientom

W sytuacjach, w których sklep gonzotoys-sklep.pl zobowiązany jest zwrócić należność wpłaconą przez Klienta, zwrot ten nastąpi nie później niż w terminie 14 dni.  Anna Wittig – coach, trener dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobów zwrotu.

13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik w wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować  Anna Wittig – coach trener o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy proszę kierować na adres: Anna Wittig – coach, trener ul. Orzeszkowej 3a/20 62-400 Słupca, na adres e-mail kontakt@gonzotoys-sklep.pl lub numer telefonu 514 015 702.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz na adres:
Cukiernia Preus
Anna Wittig
Plac Szkolny 15
62-400 Słupca
Niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyłączenie prawa odstąpienia:

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.).

14. Informacja o cenie towarów

Wszystkie podawane ceny, są cenami brutto w walucie polskiej (PLN) i zawierają wliczony podatek VAT. Ceny podawane przy każdym towarze są wiążące w chwili składania zamówienia i obowiązują do czasu jego realizacji.

15. Postanowienia końcowe

Sklep gonzotoys-sklep.pl prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci internetowej.

Prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Opinie i uwagi dotyczące działania sklepu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@gonzotoys-sklep.pl

O nas

Chcemy mieć swój udział w rozwijaniu kompetencji przyszłych pokoleń. Nasze zabawki to coś wyjątkowego, niezwykłego, coś więcej …

OBSŁUGA KLIENTA

Pon - Pn: 9:00 - 17:00
Sobota: 10:00 - 14:00

Dane kontaktowe
Newsletter

Dołącz do naszej listy meilingowej, aby otrzymywać informacje o artykułach na blogu, nowościach czy zniżkach

Desigo All rights reserved. Regulamin and Polityka prywatności